Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pri love rýb ste povinní riadiť sa Zákonom č.139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov a Vyhláškou č.185/2006 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o rybárstve.
V našej organizácii neplatí výnimka na skorší lov kapra.
V chovnom rybárskom revíri platí všeobecný zákaz lovu rýb, okrem odlovu vykonávaného MO SRZ Krupina  na chovné účely.

Revír Čís.

Názov
výmera v ha
Kaprové lovné revíry                   Popis
3-1770-1-1Krupinica č.2Čiastkové povodie Krupinice od ústia potoka Litava pri obci Plášťovce po cestný most  v lokalite Krupina - Vlčok.
3-3970-1-1Štiavnica č.2Čiastkové povodie Štiavnice od dolného cestného mosta ( kúpeľný most) v obci Dudince po cestný most v obci Hontianske Nemce.
3-3470-1-1

Rybník pod Blatami

0,5 ha
Vodná plocha rybníka pri obci Cerovo. Loviaci zodpovedá za čistotu svojho lovného miesta.
3-5250-1-1

VN Krupina

23,2 ha

Vodná plocha nádrže na potoku Bebrava pri meste Krupina. Loviaci zodpovedá za čistotu svojho lovného miesta.

Správca vodného diela zakazuje lov rýb v oblasti priehradného múru vyznačenej bójami.
3-5710-1-1

VN Sebechleby

9,5 ha

Vodná plocha nádrže pri obci Sebechleby, mimo Chránenej rybárskej oblasti vyznačenej tabuľami. Loviaci zodpovedá za čistotu svojho lovného miesta. Kapor nad 70 cm bez privlastnenia si úlovku.Zakázaný lov, zanášanie a zavážanie návnad a nástrah pomocou malých plavidiel.Správca vodného diela zakazuje lov rýb vo vzdialenosti do 50m od priehradného múru , hranica je vyznačená bójami.

 
3-6000-1-1

VN Žibritov

0,7 ha
Vodná plocha nádrže pri obci Žibritov. Loviaci zodpovedá za čistotu svojho lovného miesta.
3-5701-1-1

VN Rykynčice

0,9 ha
Vodná plocha nádrže  pri obci Rykynčice na obtoku Krupinice. Loviaci zodpovedá za čistotu svojho lovného miesta.

Revír Čís.

NázovPstruhové lovné revíry                   Popis
3-0030-4-1BebravaPotok Bebrava od ústia do Krupinice po pramene, mimo VN Krupina.
3-0060-4-1Belujský potokBelujský potok od ústia do VN Sebechleby po pramene.
3-1780-4-1Krupinica č.3Čiastkové povodie Krupinice od cestného mosta  v lokalite Krupina-Vlčok po cestný most  pri obci Bzovská Lehôtka.
3-2000-4-1Litava č. 1Litava od ústia do rieky Krupinica po cestný most  Cerovo – Široké lúky.
3-1540-4-1Klastavský potokKlastavský potok od ústia pravostranného bezmenného potoka pri obci Ladzany po pramene. (MO SRZ B.Štiavnica )

Revír Čís.

NázovChovné revíry                   Popis
3-5720-1-3CHRO SebechlebyVodná plocha nádrže pri obci Sebechleby, úsek od ústia Beľujského potoka obojstranne označený tabuľami.
3-4970-1-2VN ČekovceVodná plocha nádrže pri obci Čekovce. Kaprový chovný.
3-3550-1-2Rybník Veľký ŠiašVodná plocha rybníka pri obci Cerovo. Kaprový chovný.
3-3500-1-2rybník Pri badínskej cesteVodná plocha rybníka pri obci Cerovo. Kaprový chovný.
3-4750-4-2Potok VajsovPotok Vajsov od ústia do Krupinice po pramene. Lososový pstruhový chovný.
3-5930-4-2VN VajsovVodná plocha  nádrží a rybníka Krupina – Vajsov. Lososový pstruhový chovný.
3-1781-4-2Krupinica č. 4Čiastkové povodie Krupinice od cestného mosta  pri obci Bzovská Lehôtka po pramene. Lososový pstruhový  chovný.
3-2001-4-2Litava č. 2Čiastkové povodie Litavy od cestného mosta Cerovo - Široké lúky po pramene. Lososový pstruhový  chovný.

Poznámka: Najvýznamnejšou úpravou je zmena plochy lovného revíru VN Sebechleby. Znížením plochy nádrže pod 9,5 ha je týmto zakázaný lov, zanášanie a zavážanie návnad a nástrah pomocou malých plavidiel.
 
 

 

 

Z DALŠÍCH WEBŮ

REKLAMA